]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | VERDERLEZEN | LIJKHOES | REGELS |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Nieuwe regels aangaande de lijkhoes

Na aanleiding van de evaluatie van de werking van de Wet op de Lijkbezorging door het Ministerie van VROM, heeft het LOB haar leden opgeroepen om een aantal maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten leiden tot een geringere milieubelasting bij begraven. De Landelijke Organisatie voor Begraafplaatsen (LOB) en het Platform Uitvaartwezen hebben daarom op 1 juli 2002 een overeenkomst gesloten, het Convenant Lijkhoezen.

De overeenkomst betekent voor lijkhoezen het volgende:

Het is verboden om een lijk te begraven met gebruikmaking van een lijkhoes die niet voldoet aan de voorwaarden van het Lijkomhulselbesluit 1998.

Bij het ter begraving aanbieden van een kist of ander lijkomhulsel dient ten minste 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van begraving een schriftelijke verklaring te worden overgelegd (volgens een door het college vast te stellen model) omtrent de aanwezigheid van de in voorgaande leden bedoelde materialen en voorwerpen.

Indien van een lijkhoes gebruik wordt gemaakt, zal de aanbieder tevens moeten overleggen:

 1. een afschrift van een rapport waaruit blijkt dat de gebruikte hoes voldoet aan de normen van het Lijkomhulselbesluit 1998 en
 2. een bewijs dat de betreffende hoes is aangekocht.


De materiaaleisen volgens het Lijkomhulselbesluit zijn als volgt:

Doorlaatbaarheid

 • Van water: gedurende 7 dagen in voortdurend contact met water van a. 5C en b. 20C bij pH (zuurgraad)= 7 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per m per uur doorlaten.
 • Van gas: Na veertien dagen mag (volgens een biologische proef) de doorlaatbaarheid van gasvormige niet minder zijn dan 150ml per m per uur.
  Hiermee worden bijvoorbeeld zink en kunststof uitgesloten.

Mechanische eigenschappen

 • Treksterkte: De treksterkte van het materiaal en van de las c.q. naadverbindingen mag niet minder bedragen dan 1N per millimeter.
  N betekent Nano, wat een groothedensymbool is voor o.a. de brekingsindex.
 • Vouwbestendigheid: Als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende 30 minuten wordt belast bij een druk van 5 N per cm, dan mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.
 • Vormbestendigheid: Gedurende twee jaar bij opslag van 20C mag de krimp in de lengte- en de breedterichting niet meer dan 10% bedragen.

Maximale chemische samenstelling
Het materiaal mag niet meer dan 0,1 gewichtsprocent chloor bevatten.
Dit sluit het gebruik van PVC uit.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Spelend rouw verwerken

Spelend rouw verwerken

€ 425,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid