]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | VERDERLEZEN | LEVENNADEDOOD | HINDOEISME |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Hindoeïsme: wat je zaait, zal je oogsten

Door Myriam L. van Hulst


In het hindoeïsme is er een sterk verband tussen leven en dood, vernietiging en schepping. De Goden en Godinnen van de dood, zijn tegelijk de Goden en Godinnen van het nieuwe leven. Zo is de persoonlijke dood niet alleen het einde van een periode, maar tegelijk het begin van een nieuwe fase in het leven. Het leven is oneindig, geboorte en dood zijn slechts overgangen.

Na de dood blijft de ziel van de overledene bestaan. Deze onsterfelijke ziel zal, na een tussenperiode, geboren worden in een nieuw lichaam. Deze kringloop van wedergeboorte (samsãra) is gebaseerd op het begrip karma. ‘Karma’ betekent in het hindoeïsme ‘handelen’. In het aardse leven kan je positief of negatief karma opbouwen, door goed of slecht te handelen. Dit karma bepaalt hoe je volgende leven eruit zal zien. Zo kan je, als je karma erg slecht is, in een hellewezen of een dier incarneren. Als je in dit leven erg arm bent, of nare dingen meemaakt, komt dat doordat je je in een vorig leven slecht hebt gedragen. Het geloof in karma zorgt ervoor dat het leven niet willekeurig is, alles heeft oorzaak en gevolg: wat je zaait zal je oogsten. Of: eigen schuld, dikke bult. Zo is het geloof in karma ook een waarschuwing: je kan je maar beter goed gedragen, anders zou je het in een volgend leven wel eens erg slecht kunnen krijgen.

Maar het is niet alleen het karma dat je wedergeboorte bepaalt. De gedachten die je hebt op het moment van sterven, bepalen tevens hoe het verder met je ziel zal gaan. Daarom dragen hindoes aan mensen die stervende zijn heilige teksten voor.

Meestal cremeren de hindoes hun doden, zodat de ziel vrij is om te gaan. Na het overlijden wordt de gestorvene gewassen en naar de verbrandingsplaats gebracht. Om de ziel te reinigen wordt de as, als dat mogelijk is, verstrooid in de Ganges. Die heilige rivier staat voor leven en dood, de vergankelijkheid van het lichaam en de onsterfelijkheid van de ziel. Tijdens de crematie en daarna, vinden rituelen plaats om de ziel een goede start te bezorgen in zijn volgende bestaan.

De periode tussen dood en geboorte, die volgens bepaalde stromingen twaalf dagen duurt, breng je door in een omgeving die strookt met je karma uit het afgelopen leven. Zo bevinden slechte mensen zich in een hel, en goede mensen in een paradijs.


Eeuwige gelukzaligheid: Nirvana
Het hoogste doel in het hindoeïsme is de bevrijding uit de kringloop van reïncarnatie. De ziel is volgens het hindoeïsme een klein vonkje van de onsterfelijke God. Wanneer dit ‘vonkje’ vrij is van karma zal het opgaan in het absolute, en eeuwige gelukzaligheid bereiken. Dood en leven doen er dan niet meer toe. Want het absolute, het nirwana, is niet te vatten in termen van dood en leven of goed en kwaad.

Binnen het hindoeïsme zijn vele verschillende stromingen, die hun eigen ideeën hebben over hoe je verlost kan worden van je karma. De belangrijkste manieren zijn ascetisme, juist handelen, devotie en inzicht. De meeste hindoes houden zich echter niet zozeer bezig met het bereiken van het nirwana, maar met het opbouwen van goed karma om het in een volgend leven beter te hebben.

 

 

Meer lezen over karma en samsãra, en hoe verlost te worden van de kringloop: www.advaitacentrum.nl

 

© Myriam L. van Hulst. Meer weten over Myriam L. van Hulst? klik hier

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Lelie draagbaar

Lelie draagbaar

€ 375,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid