]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | VERDERLEZEN | DONORREGISTRATIE | INLEIDING |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Donorregistratie


donorregistratieSinds 1998 is het doneren van organen in een nieuwe wet “de Wet op Orgaandonatie (WOD) vastgelegd. Volgens die wet bepalen mensen zelf of ze donor willen zijn. De WOD bepaalt dat iedere ingezetene van Nederland die twaalf jaar of ouder is, zijn of haar keuze in het Donorregister kan laten registreren. Dit noemt men een volledig toestemmingssysteem: zonder toestemming van de donor zelf of, plaatsvervangend, van zijn nabestaande(n) mag donatie niet plaatsvinden. Voor mensen onder de 16 jaar en wilsonbekwame personen gelden speciale regels. Zo’n 20% van de Nederlanders heeft zich laten registreren.

Via het invullen van een formulier voor donorregistratie kan men aangeven wel of niet donor te willen zijn. Men kan ook aangeven de keuze te zijner tijd over te laten aan de nabestaanden. Zonder registratie ligt de beslissing over donatie bij de nabestaanden. Het centrale registratiesysteem is 24 uur per dag toegankelijk voor artsen. Bij een overlijden kan dus direct in het Donorregister nagegaan worden of de betreffende persoon geregistreerd staat en zo ja, wat de opgegeven keuzes betreffende het donorschap zijn.

Donatie: de beoordeling
Pas op het moment van overlijden stelt een arts vast of iemand daadwerkelijk donor kan zijn. Factoren die bij deze beoordeling een rol spelen zijn het moment, de plaats en de oorzaak van het overlijden. Ook de lichaamsconditie van de overledene en de kwaliteit van de organen en weefsels hebben invloed op het uiteindelijke besluit. Verder worden een aantal criteria gehanteerd om gezondheidsrisico’s voor de ontvangende patiënt uit te sluiten. De belangrijkste zijn: leeftijd, ziekte, risicovol seksueel gedrag, tatoeage en piercing van de donor.

Aan het werkelijke doneren gaat een aantal handelingen vooraf. Dit is officieel vastgelegd en gaat gepaard met strenge regels. Is de overledene medisch gezien geschikt voor donatie, dan raadpleegt de arts het Donorregister om na te gaan welke keuze de overledene heeft laten vastleggen. 

Staat de overleden persoon als donor geregistreerd of geven de nabestaanden toestemming, dan meldt de arts de overledene aan als donor bij het orgaancentrum. De donatieprocedure van organen verloopt anders dan van weefsels. Hierin speelt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) een belangrijke coördinerende rol.

Kun je als nabestaande donatie alsnog tegenhouden?
Wettelijk gezien is het niet mogelijk tegen de wil van de overledene in te gaan. De praktijk is dat de arts altijd een gesprek heeft met de nabestaanden over de orgaan- en/of weefseldonatie. Als je je keuze hebt laten registreren is de toestemming van nabestaanden niet nodig, de overledene heeft immers zelf zijn keuze al aangegeven. Maar als er zwaarwegende redenen zijn - bijvoorbeeld als een nabestaande in zware psychische nood dreigt te raken als de donatie door zou gaan - is het mogelijk af te wijken van deze keuze. Dit wordt beoordeeld door de betrokken arts. Als de overledene in het donorregister heeft aangegeven géén donor te willen zijn, dan kunnen nabestaanden in geen enkel geval die keuze ongedaan maken.

Is het oude donorcodicil nog rechtsgeldig?
Ja. Het donorcodicil, mits gedateerd en ondertekend, blijft een rechtsgeldig document. Het is wel van belang deze wilsverklaring altijd bij je te dragen en het besluit met familie en/of vrienden te bespreken. Dragers van een donorcodicil staan nergens geregistreerd. Uit onderzoek blijkt dat veel donorcodicillen niet (op tijd) gevonden worden. Registratie van de beslissing in het donorregister is eenvoudiger en geeft meer zekerheid.

Online registreren kan ook!
Met het online donorformulier kunt u uw keuze in het Donorregister vastleggen. Ook kunt u uw eigen registratie inzien en als u dat wilt wijzigen. Voor het online donorformulier heeft u DigiD  nodig.

Klik hier als u zich online wilt laten registreren.

 

 

Bron en meer informatie: NIGZ Donorvoorlichting

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Urn 103

Urn 103

€ 310,92
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid