]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | VERKLARINGVANOVERLIJDEN | VASTSTELLENDOODSOORZAAK |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Vaststellen van de doodsoorzaak

Het bepalen van de doodsoorzaak gebeurt door middel van een zogenaamde lijkschouwing. Wat onder lijkschouwing feitelijk wordt verstaan, zegt de wet niet, maar wel is bepaald dat deze alleen door een arts verricht mag worden. Het woord 'schouwen' impliceert dat het om een uitwendig onderzoek gaat. Inwendig onderzoek of het afnemen van lichaamsmateriaal valt onder obductie. Lijkschouwing moet in eerste instantie geschieden door óf de behandelend arts (dat kan ook de huisarts zijn) óf de gemeentelijk lijkschouwer. Om praktische en emotionele redenen gebeurt de lijkschouwing in eerste aanleg zoveel mogelijk door de behandelend arts. Als echter volstrekt duidelijk is dat de betrokkene als gevolg van een niet-natuurlijke oorzaak om het leven is gekomen (bijvoorbeeld door een verkeersongeval), dan moet meteen de gemeentelijke lijkschouwer worden ingeschakeld. 

De integriteit van het lichaam van een overledene wordt door het recht beschermd. Dat betekent onder meer dat met het lichaam van een overledene alleen handelingen mogen worden verricht als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. Het lichaam kan slechts een beperkt aantal bij wet geregelde zogenoemde 'eindbestemmingen' hebben. De bepalingen zijn ook van toepassing op doodgeboren kinderen, mits de geboorte heeft plaatsgevonden na een zwangerschap van ten minste 24 weken.

 

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

De laatste eer in een luchtballon

De laatste eer in een luchtballon

€ 113,45
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid