]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | UITVAARTVERZEKERING | UITBETALINGINZORG |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Natura Uitvaartverzekering

 

Kenmerken naturaverzekering:

 • Uitbetaling vindt plaats in de vorm van zorg
 • Bij een natura uitvaartverzekering wordt een pakket aan diensten die vooraf vastgesteld zijn verzekerd
 • Het verzekerde bedrag wordt na overlijden uitbetaald aan de uitvaartondernemer
 • Naturaverzekeringen kunnen verplichten dat de uitvaart door bepaalde uitvaartondernemer(s) wordt uitgevoerd.
 • De voorwaarden bij naturaverzekeringen kunnen sterk verschillen. Het is daarom erg belangrijk op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

 

Waar u op moet letten bij een naturaverzekering

Dekking van de kosten

De dekking van de kosten is afhankelijk van de samenstelling van het pakket. Meestal houdt dit in dat er bepaalde bedragen vastgesteld zijn per uitvaartonderdeel. Zo kan de vergoeding van een (standaard) kist vastgelegd zijn, of worden 50 standaard rouwkaarten vergoed, etc. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld de kosten voor het graf geheel gedekt zijn op basis van de goedkoopste begraafplaats in de woonplaats van de verzekerde. Informeer bij de verzekeraar dus goed naar de inhoud van het pakket.

Er zijn ook naturaverzekeringen die een vrij besteedbaar bedrag hanteren, de zogenaamde sommen- of openpolisverzekering. Dat wil zeggen dat er geen pakket samengesteld wordt, maar dat er een totaal bedrag is dat vergoed wordt. Er zijn dan geen voorwaarden voor vergoeding per uitvaartonderdeel. Het verzekerde bedrag wordt aan de uitvaartondernemer uitgekeerd.

Het is ook mogelijk een combinatie van deze twee vormen af te sluiten. Een vaststaand deel wordt vergoed volgens de pakketvoorwaarden. Een aanvullende verzekering vergoed een van te voren vastgelegd vrij besteedbaar bedrag. Hiermee kunnen meerkosten betaald worden (bijvoorbeeld wanneer de kist duurder is dan het standaardpakket vergoed).

 

Uitbetaling

Bij overlijden betaalt de verzekeraar rechtstreeks uit aan de uitvaartverzorger en levert hiermee de uitvaartonderdelen (in natura) zoals vastgelegd in het pakket. Wanneer er meerkosten zijn, zullen die door de nabestaanden bekostigd moeten worden.

 

Keuze uitvaartondernemer
Natura uitvaartverzekeringen onderscheiden zich in de keuze van de uitvaartondernemer:

 • Een mogelijkheid is dat de verzekeraar een eigen onderneming heeft die de uitvaart verzorgt. Voor de invulling van de uitvaart bent u aangewezen op het assortiment van de uitvaartonderneming.
 • Een andere mogelijkheid is dat de verzekeraar contracten heeft afgesloten met één of meer uitvaartverzorgers.
 • De keuze van uitvaartverzorger kan echter ook vrij zijn.
 • Een aantal natura uitvaartverzekeraars biedt nabestaanden zelfs de mogelijkheid de uitvaart geheel zelf te verzorgen. De verzekeraar vergoed dan de kosten zoals vastgelegd in het pakket.

 

Overige punten:

 • Is er een sprake van een wachttermijn: moet men een minimale periode verzekerd zijn om voor (volledige) uitkering in aanmerking te komen
 • Is het mogelijk een koopsom te betalen ipv (maandelijkse) premiebetaling
 • Is er sprake van winstdeling
 • Is er sprake van indexering (verzekerd bedrag wordt verhoogd ivm waardevermindering)
 • Wat is de duur van de premiebetaling
 • Zijn kinderen (gratis) meeverzekerd en tot welk bedrag?

 

Voor- en nadelen van de naturaverzekering

Voordeel van de natura uitvaartverzekering:

 • De (financiele) afhandeling van de uitvaart wordt door de uitvaartondernemer van de verzekeraar geregeld.

 

Nadelen van de natura uitvaartverzekering kunnen zijn:

 • Ontoereikende dekking van de standaardpakketten. Volgens een onderzoek van de consumentenbond (2003) moesten bij maar liefst 70 procent van de overledenen met een naturaverzekering de nabestaanden bijbetalen voor bepaalde diensten. Gemiddeld ging het om een bedrag van ongeveer 3000 euro.
 • Geen of beperkte vrijheid m.b.t. keuze van de uitvaartondernemer. Verzekeraars kunnen een percentage (tot wel 25%) van de uitkering inhouden wanneer voor een uitvaartondernemer buiten de eigen groep gekozen wordt.
 • Doordat uitkering aan de (eigen) uitvaartonderneming plaatsvindt, kan de transparantie van de prijzen in het geding komen. Wat de kist eigenlijk echt kost, en hoeveel er nu betaald wordt voor het verzorgen van de uitvaart blijft vaak onduidelijk.
 • Ingewikkelde en onduidelijke polisvoorwaarden zorgen ervoor dat veel mensen niet voldoende op de hoogte zijn van de voorwaarden.

Conclusie: wie meer of afwijkende wensen heeft moet vaak veel bijbetalen. De natura verzekering met een vrij besteedbaar bedrag (waarvan de hoogte door u zelf bepaald kan worden) én met keuzevrijheid mbt de uitvaartonderneming is de beste garantie op een goede dekking conform uw persoonlijke wensen.

 

Verklaring termen:

Koopsom
In plaats van maandelijkse premie te betalen wordt er in 1 keer een bedrag ingelegd. Dit kan bepaalde fiscale voordelen hebben. In veel gevallen is de totaal betaalde premie bij een koopsom lager dan wanneer in maandelijkse termijnen (over de gehele looptijd) betaald wordt.

Indexering
Omdat de kosten van een uitvaart in de loop der jaren stijgen vermindert de koopkracht van het verzekerde bedrag. In het geval van een sommenpolis kan het daarom nodig zijn om het verzekerde bedrag mee te laten lopen met de prijsstijgingen (= indexering). Het verzekerde bedrag wordt dan verhoogd zodat de kosten voor de uitvaart gelijk gedekt blijven. Dit betekent uiteraard een hogere premie. Bij de pakketverzekeringen is de inhoud van het pakket verzekerd, los van wat de kosten daarvoor zijn. Wel kan het zijn dat de verzekeraar de premie indexeert. Om hetzelfde pakket te kunnen blijven bieden moet dus meer premie betaald worden.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Spelend rouw verwerken

Spelend rouw verwerken

€ 425,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid