]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | UITVAARTKISTEN | DEWET |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Wettelijke bepalingen voor de grafkist

De wettelijke bepalingen zoals die in de Wet op de Lijkbezorging en in het Besluit op de Lijkbezorging gesteld zijn.

Besluit op de lijkbezorging

Paragraaf 3. De wijze van begraven

Artikel 3

 1. Een lijk wordt begraven in een kist.
 2. Begraving mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich bevindt in een ander omhulsel. Dit omhulsel moet op het doel van begraving zijn afgestemd.

Artikel 4

 1. Een kist of ander omhulsel mag niet zijn vervaardigd met toepassing van kunststoffen of metalen.
 2. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van:
  1. kunststoffen of metalen die worden gebruikt voor handvatten, ornamenten en verbindingselementen als spijkers, schroeven, nieten of klemmen;
  2. door Onze Minister van Binnenlandse Zaken aangewezen kunststoffen of toepassingen van kunststoffen.

Paragraaf 4. De inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling

Artikel 5

 1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
 2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter
 3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimer dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
 4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
 5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
 6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

Paragraaf 5. De wijze van verbranding en de wijze van de registratie van verbranding en van bestemming van de as

Artikel 8

 1. Een lijk wordt verbrand in een kist.
 2. Verbranding mag geschieden zonder kist, mits het lijk zich bevindt in een ander omhulsel. Dit omhulsel moet op het doel van verbranding zijn afgestemd.
 3. Artikel 4 is van toepassing.

Paragraaf 6. Vervoer van lijken naar en uit Nederland

Artikel 12

 1. Indien een lijk wordt vervoerd uit Nederland naar of door een van de staten heen die eveneens partij zijn in de Overeenkomst van Straatsburg of uit of door een van die staten heen naar Nederland wordt vervoerd, geschiedt dit in een kist die voldoet aan de bij of krachtens de artikelen 6 en 7 van die overeenkomst gestelde eisen.
 2. In het geval van vervoer van een lijk, afkomstig uit Nederland, naar België en Luxemburg ter bezorging aldaar, of omgekeerd, en in de overige gevallen, bedoeld in artikel 11, vierde lid, geschiedt het vervoer van een lijk naar of uit het buitenland in een waterdichte kist.

Paragraaf 7. Lijken die Nederland worden binnengebracht

Artikel 16

 1. Artikel 4 is niet van toepassing op begraving of verbranding in een kist waarin overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomsten van Straatsburg en van Berlijn lijken Nederland zijn binnengebracht.
 2. In het geval van begraving dient de ondoordringbaarheid van de kist te worden opgeheven.

Wet op de lijkbezorging:

Artikel 8

 1. Op de kist of op het andere omhulsel van het lijk wordt een registratienummer vermeld.
 2. Tot begraving of verbranding wordt niet overgegaan dan nadat de houder van de begraafplaats of van het crematorium de identiteit van het lijk heeft vastgesteld door vergelijking van het op de kist of het omhulsel vermelde registratienummer met dat, vermeld op een bijgevoegd document dat tevens de namen, overlijdens- en geboortedata van de overledene dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene bevat.

Bron :wetten.nl

In het Lijkomhulselbesluit 1998  wordt gedetailleerd beschreven welke materialen voor een grafkist toegestaan zijn. Zie milieueisen grafkist

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Uitvaartcoaching

Uitvaartcoaching

€ 250,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid