]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | REGISTRERENVANOVERLIJDEN | DOODGEBOREN |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Registreren van een doodgeboren baby

Het onderscheid dat de wet maakt tussen baby’s die dood geboren worden voor of na 24 weken zwangerschap heeft ook gevolgen voor de aangifte bij de Burgerlijke Stand.

Een baby die na 24 weken zwangerschap dood ter wereld komt, valt onder de Wet van de Lijkbezorging. Dat wil zeggen dat het overlijden van de baby, ook al is het levenloos geboren, dient te worden gemeld bij de Burgerlijke Stand. Deze geeft een ‘akte van een levenloos geboren kind’ af.

Bovendien kan de baby ook in het overlijdensregister (en evt. trouwboekje) opgenomen worden. Dit kan meestal in hetzelfde bezoek geregeld worden. De verdere afhandeling is hetzelfde als andere sterfgevallen. Zo is ook de Verklaring van Overlijden van een arts nodig en is het ‘verlof tot begraven of cremeren’ verplicht.

Als de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd en de baby dood geboren wordt, is de Wet op de Lijkbezorging niet van toepassing. Er zijn dus ook geen regels. Dit betekent dat ouders zelf kunnen kiezen of ze hun baby willen laten registreren, en of zij de baby willen begraven of cremeren. Ondanks dat de wet geen kinderen erkent die levenloos geboren worden vanaf 16 weken tot 24 weken zwangerschap, is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand verplicht een ‘akte vaneen levenloos geboren kind’ af te geven wanneer de nabestaanden dat verlangen. Bij welk aantal weken deze verplichting ontstaat, is nog onduidelijk.

Registratie mag dus wel, het hoeft niet. Steeds vaker geven ouders hun baby aan. Het erkennen van een baby die de zwangerschap niet langer dan 24 weken heeft volbracht, kan een grote betekenis hebben voor de ouders. De baby wordt opgenomen in het overlijdensregister (en evt. trouwboekje) en de ‘akte van een levenloos geboren kind’ wordt afgegeven. Ook besluiten ouders vaker de baby te begraven of cremeren. De burgemeester kan toestemming tot begraven of cremeren afgeven, maar nodig is dit niet. De beheerder van de begraafplaats of het crematorium heeft wel een verklaring van een arts nodig waaruit blijkt dat de overleden baby geboren is vóór 24 weken zwangerschapsduur.

In sommige gevallen wil het nog wel eens onduidelijk zijn voor de ambtenaren van de Burgerlijke Stand wat er nu precies kan. Het is daarom raadzaam van te voren contact op te nemen met Burgerzaken van de gemeente en uit te leggen wat u wilt. Probeer dan ook gelijk een afspraak te maken, dat voorkomt lang wachten.

Meenemen voor aangifte:

  • Geldig legitimatiebewijs
  • Verklaring van de arts van het overlijden van de baby
Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Capri CA-10

Capri CA-10

€ 599,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid