]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | ERFENIS,ERVENENTESTAMENT | ZONDERTESTAMENT |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Overlijden zonder testament

Wanneer iemand overlijdt zonder testament, regelt het Burgerlijk Wetboek wie de erfgenamen zijn. In zo’n geval kunnen alleen de echtgenoot/geregistreerd partner of de bloedverwanten erven. Bloedverwanten zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, kinderen van broers of zusters enzovoort. Mensen die via een huwelijk familie van de erflater zijn (zoals stiefkinderen, schoondochters, zwagers enzovoort) zijn geen bloedverwanten. Zij zijn aanverwanten en kunnen alleen van de overledene erven als zij in een testament benoemd worden.

Wie wordt erfgenaam? 
Volgens het Burgerlijk Wetboek zijn de bloedverwanten in 4 groepen verdeeld. De 4 groepen bloedverwanten erven in volgorde van erfopvolging. Dat wil zeggen: bij overlijden erven eerst de bloedverwanten uit groep 1. Als die er niet zijn, komen de bloedverwanten uit groep 2 in aanmerking. Als die ook ontbreken, is groep 3 aan de beurt en dan groep 4. In principe krijgen de erfgenamen ieder een gelijk deel van de nalatenschap.

4 groepen bloedverwanten

Groep 1 : echtgenoot/geregistreerd partner, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen 
De echtgenoot/geregistreerd partner en kinderen erven ieder een evenredig deel van de nalatenschap. Kleinkinderen erven als hun vader of moeder, die het kind van de erflater is, eerder is overleden dan de erflater. De kleinkinderen treden dan in de plaats van hun overleden ouder. Dit wordt plaatsvervulling genoemd.

Groep 2 : ouders, broers, zusters, afstammelingen van broers en zusters in de rechte lijn 
Bij het ontbreken van personen uit groep 1 erven de ouders en broers en zusters ieder een evenredig deel. De afstammelingen van broers en zusters erven door plaatsvervulling als hun vader of moeder, die een broer of zuster van de erflater is, eerder is overleden dan de erflater. Voor halfbroers en -zusters geldt een afwijkende regeling. Zij erven de helft van wat broers en zusters erven.

Groep 3 : grootouders 
Bij het ontbreken van personen uit de groepen 1 en 2 erven de grootouders. Elke persoon krijgt een even groot deel. Plaatsvervulling door afstammelingen van die grootouders is toegestaan.

Groep 4 : overgrootouders 
Bij het ontbreken van personen uit de groepen 1, 2 en 3 erven de overgrootouders. Elke persoon krijgt een even groot deel. Ook hier is plaatsvervulling door afstammelingen toegestaan. 
De erfopvolging reikt niet verder dan de zesde graad. Verwanten verder dan de zesde graad erven niet. In zo'n geval krijgt de staat de nalatenschap.

 

Bron : www.belastingdienst.nl

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Steigerhouten uitvaartkist

Steigerhouten uitvaartkist

€ 1120,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid