]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | ERFENIS,ERVENENTESTAMENT | INLEIDING |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Erfenis, erven en testament

Na een overlijden gaan de bezittingen van de overledene (de erfenis) over naar zijn erfgenamen.

 

Als u een erfenis nalaat

Als u een erfenis nalaat, bent u een erflater. Als er geen testament of codicil is, regelt het Burgerlijk Wetboek wie uw erfgenamen zijn, volgens het nieuw wettelijk erfrecht. Als u zelf wilt regelen wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt, moet u een testament of een codicil opstellen.

 

Als u een erfenis krijgt

Als u een erfenis krijgt, bent u een erfgenaam. U moet dan misschien successierecht betalen over de erfenis. Dat hangt onder andere af van de hoogte van de erfenis en uw relatie met de overledene. Het maakt bijvoorbeeld verschil of de overledene uw echtgenoot was, of uw vader, broer of oom.

Bron : www.belastingdienst.nl

 

Testament

Iedereen vanaf 16 jaar (mits niet onder curatele gesteld) kan in Nederland een testament laten opmaken. Dit gebeurt (op enkele uitzonderingen na) bij een notaris.

De notaris legt de uiterste wil van de erflater vast in een notariële akte: het testament. Wat daarin beschreven staat, wordt de nalatenschap genoemd.

De notaris adviseert de cliënt (de testateur) daarbij over mogelijke bepalingen in zijn situatie. Een testament heeft pas rechtskracht als de testateur en de notaris het hebben ondertekend. Het wijzigen van een testament is op elk moment mogelijk door het maken van een nieuw testament. Elke wijziging of herroeping van een bestaand testament moet ook weer via een notaris geregeld worden. Het verscheuren van een afschrift van een bestaand testament heeft geen rechtskracht; het testament blijft gewoon geldig.

Bron : www.belastingdienst.nl

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Spelend rouw verwerken

Spelend rouw verwerken

€ 425,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid