]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | ERFENIS,ERVENENTESTAMENT | INBOEDELVERDELEN |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Verdelen van de inboedel en het geld

Nadat de verklaring van erfrechtis opgemaakt en de aangifte van successiebelastingen is gedaan kan de nalatenschap verdeeld worden. Voor de verdeling van onroerende zaken is het inschakelen van een notaris in de meeste gevallen nodig. Voor de verdeling van de roerende zaken, inboedel en geld, hoeft geen notaris ingeschakeld te worden. Erfgenamen kunnen dat zelf doen.

Dat is lang niet altijd even makkelijk als we graag zouden willen. Verstoorde familierelaties kunnen hier de reden, maar ook het gevolg van zijn. Omdat het vaak om de emotionele waarde van spullen gaat is een standaard oplossing dan ook niet eenvoudig te bieden. De raad om het gezonde verstand te blijven gebruiken is in dit soort situaties, waarin de erfgenamen zojuist iemand hebben verloren, meestal niet doorslaggevend. De uitspraak die wel gehoord wordt van mensen na het verstrijken van de tijd “ik begrijp niet dat ik me daar toen zo druk over gemaakt heb” misschien wel.

Hier volgen een aantal punten die wellicht kunnen bijdragen tot een bevredigende verdeling.

 

Verdelen van de inboedel

Maak van te voren goede afspraken.
Bepaal met elkaar hoe het best de verdeling kan plaatsvinden voordat het eigenlijke verdelen begint. Dit klinkt vanzelfsprekend, maar in veel gevallen wordt er gelijk over bepaalde goederen gesproken. Doe dat liever niet, eerst het spel, dan de knikkers.

Een criterium van verdeling kan zijn: wie iets gegeven heeft aan de overledene krijgt dat terug. Dit lijkt “eerlijk”, maar voorkomt een groot aantal obstakels in het verdelen niet. Zo kunnen de meningen over wie wat gegeven heeft nogal verschillen.

De erfgenamen maken een lijst met spullen die zij zouden willen hebben in aflopende volgorde. Dus bovenaan wat zij het liefst zouden willen krijgen. De erfgenamen verdelen ieders nummer 1. En zoverder. Er kan ook gekozen worden om per voorwerp te kijken op wiens lijstje dit het hoogst staat. Maar bij een groter aantal erfgenamen is de kans groot dat er iemand steeds net niet het hoogste staat.

Loting kan ook een manier zijn. Wanneer meerdere erfgenamen hetzelfde voorwerp hoog op hun lijstje hebben staan kan loting een manier zijn. De verliezer heeft vervolgens vrije keuze in de overgebleven voorwerpen. Zijn of haar lijstje schuift 1 plaats naar boven (omdat die geen nummer 1 heeft ontvangen).

Ken geldelijke waarde toe aan de voorwerpen . Dit hoeft geen criterium te zijn voor de verdeling van de spullen, maar het opgetelde bedrag kan wel in mindering worden gebracht bij de verdeling van het geld. Iemand die veel dure spullen heeft gekregen, krijgt minder geld.

 

Verdeling van het geld.

Nadat alle financiële zaken zijn afgehandeld (incl. belastingen) en de spullen van de overledene zijn verdeeld (of verkocht) kan het geld verdeeld worden. Degene die volmacht heeft (dit is degene die namens alle erfgenamen de erfenis afhandelt) maakt een overzicht van ieders erfdeel.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Uitvaartcoaching

Uitvaartcoaching

€ 250,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid