]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | DEAFSCHEIDSPLECHTIGHEID | VERLOOP |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

www.huureenballon.nl

Verloop van de afscheidsplechtigheid

Het is aan de nabestaanden hoe zij de afscheidsplechtigheid willen invullen. Wanneer in een wilsbeschikking te kennen is gegeven wat de wensen van de overledene zijn voor de afscheidsplechtigheid zullen deze uiteraard meegenomen worden. De organisatie rond de plechtigheid verloopt bij een begraafplaats en crematorium in grote lijnen als volgt.

 

  

De familie en vrienden komen samen met de overledene aan bij de begraafplaats of het crematorium. De familie wordt naar een aparte ruimte (de familiekamer) gebracht. Zij wachten daar tot de dienst begint. De overige aanwezigen wachten in de ontvangstruimte. De overledene wordt vanuit de rouwauto naar de aula gebracht (via een aparte ingang). De bloemen worden bij de overledene gelegd en eventueel worden andere voorbereidingen getroffen (zoals het aansteken van kaarsen). Wanneer de aula gereed is, worden de naasten uit de familiekamer uitgenodigd in de aula. Als de naasten plaats hebben genomen worden de overige aanwezigen uitgenodigd. Het is mogelijk om zelf de overledene naar binnen te brengen, in dit geval worden de overige aanwezigen eerst verzocht plaats te nemen in de aula. Dit dient wel in de dagen voorafgaand aan de uitvaart besproken te worden met de beheerder. 

 

www.huureenballon.nl

 

Het laatste afscheid kan op verschillende manieren plaatsvinden. De overledene kan in de aula achterblijven bij een crematie maar zal bij begraven naar het graf gebracht worden onder begeleiding van de aanwezigen. Afhankelijk van de mogelijkheden bij het crematorium van uw keuze zijn er verschillende manieren om de aula te verlaten. Maar een defilé langs de overledene als laatste groet is gebruikelijk, bij crematie gebeurt dit bij het verlaten van de aula en bij begraven bij het graf. Na het laatste afscheid kunnen de aanwezigen samenkomen in de condoleanceruimte (meestal is dit ook de ontvangstruimte). Er is dan gelegenheid de familie te condoleren. Koffie of andere dranken worden meestal aangeboden. Vervolgens verlaat iedereen de begraafplaats of crematorium en gaat de familie naar huis.

 

Afhankelijk van de begraafplaats of het crematorium kan van deze grote lijnen afgeweken worden. Zo is het op een aantal locaties mogelijk om de plechtigheid buiten te laten plaatsvinden. Maar een plechtigheid op een geheel andere locatie kan natuurlijk ook. Dat kan een kerk zijn, maar ook een tuin, een verenigingsgebouw of café. In deze gevallen zal na de plechtigheid de overledene nog naar een begraafplaats of crematorium gebracht worden. Dat kan samen met de aanwezigen, maar dat hoeft niet.


Traditie getrouw regelt de uitvaartondernemer alle zaken die te maken hebben met het overlijden. Vanaf het moment van overlijden, de verzorging, opbaring, uitvaartkist, vervoer, rouwkaart, maar ook het contact met de houder van de begraafplaats of crematorium. Bij het organiseren van de plechtigheid kan de uitvaartondernemer ook een rol hebben, bijvoorbeeld met een welkomstwoord en begeleiding tijdens de plechtigheid. Wanneer de directe nabestaanden dat wensen, kan de uitvaartondernemer voorafgaand aan de plechtigheid aan de aanwezigen vragen of iemand nog een bijdrage wil leveren tijdens de plechtigheid.

 

www.huureenballon.nl

Het is niet verplicht om gebruik te maken van een uitvaartondernemer. Iemand van de familie of vriendenkring kan deze taak ook op zich nemen. Deze regelt dan alle zaken met de begraafplaats of crematorium. Op de dag van het afscheid neemt deze de rol van ‘ceremoniemeester’ op zich.

Een andere mogelijkheid is het inschakelen van een zogenaamde ritueelbegeleider. Dit zijn gediplomeerde mensen die gespecialiseerd zijn in het vorm geven aan het afscheid. Samen met de nabestaanden zoeken zij naar een passende manier van herdenken en afscheid nemen. Zij kunnen handelingen, gebruiken of activiteiten aandragen waarin de overledene wordt herkent. Hierdoor wordt het afscheid niet alleen persoonlijker, nabestaanden ervaren vaak ook een grotere betrokkenheid bij het afscheid. 

 

Een ritueelbegeleider is iemand die zorg draagt voor het emotionele afscheid terwijl een uitvaartondernemer juist de organisatorische taken van een uitvaart begeleid. Tegenwoordig zijn er uitvaartbegeleiders die deze twee onderdelen kunnen samenvoegen.

 

 

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Capri CA-10

Capri CA-10

€ 599,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid