]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | CREMEREN | MILIEU |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

De milieubelasting van cremeren

Een crematorium belast het milieu op verschillende manieren:

Uitstoot van rookgassen
De mate waarin schadelijke stoffen bij crematie vrijkomen wordt bepaald door:
- samenstelling van de te verbranden materialen (bijvoorbeeld de kist, kleding)
- het type verbrandingsinstallatie
- onderhoud van de verbrandingsinstallatie
- filtering van de rookgassen

De milieueisen voor crematoria werden in juni ’98 aangescherpt. Uit een onderzoek van Infomil blijkt dat sinds het inwerkingtreden van deze bijzondere regeling voor crematoria (de NeR) er  weinig crematoria is dat aan de uitstoot-eisen voldoet (Volgens het RIVM rapport 609021020/2002). Momenteel wordt in veel crematoria gewerkt aan verbetering van de situatie.

Verstrooiing op zee en bewaren van de as op het crematorium geven geen geregistreerde milieubelasting.

Verstrooiing van de as op een strooiveld van een crematorium
De hoeveelheid verstrooiingen en het beheer daarvan hebben gevolgen voor de kwaliteit van de bodem en het grondwater. In 2000 wees een onderzoek uit dat alle bezochte crematoria een groter aantal verstrooiingen had dan 90 per ha per jaar. Boven dit aantal worden aanvullende maatregelen geadviseerd en dient de bodem onderzocht te worden. Bovendien hebben bodemonderzoeken uitgewezen dat strooien van crematie-as met een hoge intensiteit inderdaad een bepaalde mate van bodemverontreiniging kan veroorzaken, welke voornamelijk bestaat uit zware metalen en fosfaat en plaatsvindt in de bovenste centimeters van het bodemprofiel (CVN, 1991; Van Bergen en Van der Meijden, 1993; De Molenaar, 1994; Smit, 1996; Loovers, 1997). Ook dit staat vermeld in het RIVM rapport van het ministerie van VROM (rapport 609021020/2002).

In dit rapport adviseert het ministerie van VROM crematoria om gebruik te maken van zogenaamde ‘wisselvelden’. Dit houdt in dat een crematorium minstens twee strooivelden van voldoende omvang beheert waarvan telkens één strooiveld gedurende een periode van tien jaar in gebruik is. Terwijl het ene strooiveld in gebruik is, kan op het andere strooiveld een rustperiode van tien jaar in acht worden genomen, vergelijkbaar met de wettelijke periode van grafrust.

Energiegebruik
Bij een bespreking van de milieubelasting moet ook het energieverbruik van het crematorium genoemd worden.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

De laatste eer in een luchtballon

De laatste eer in een luchtballon

€ 113,45
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid