]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | CREMEREN | DEWET |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Wettelijke bepalingen voor een crematie

Vanzelfsprekend zijn de volgens de Wet vastgestelde regels bij alle crematoria van toepassing. Voor het overgaan tot crematie geldt:

Termijn

De wettelijke termijn volgens de wet op de lijkbezorging is niet eerder dan 36 uur na het overlijden - binnen 36 uur na overlijden is cremeren alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester - en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden, tenzij de burgemeester daarvoor toestemming heeft gegeven.

Formulieren
Voor alle crematoria geldt dat crematie alleen kan plaatsvinden wanneer er een Verlof tot cremeren door de Burgerlijke Stand is afgegeven. Dit verlof (een geschreven document) wordt verkregen wanneer de overledene aangegeven wordt en dient overhandigd te worden aan de crematoriumhouder.

Bij ieder crematorium moet een zogenaamd opdrachtformulier ondertekend worden. Hiermee geeft u niet alleen toestemming voor de crematie, maar ondertekent u tevens de voorwaarden die door het crematorium gesteld zijn. Dit opdrachtformulier wordt door het crematorium uitgegeven. Zonder ondertekening van dit formulier kan de crematie of de plechtigheid niet plaatsvinden.

Registratienummer
Het registratienummer wordt op het opdrachtformulier en de grafkist of lijkwade vermeld. Deze nummers moeten overeenkomen, net als de namen, de overlijdens- en geboortedata van de overledene, dan wel de geslachtsnaam van de doodgeborene. Deze worden vergeleken met de gegevens verstrekt door de Burgerlijke Stand. Het registratienummer moet vóór aankomst op de begraafplaats vermeld zijn op de grafkist (en dus niet op het deksel) of de lijkwade (draagbaar). Dit is ter voorkoming van verwisseling van grafkisten.

Kistbeslag
De wettelijke voorschriften voor het gebruik van een grafkist en een lijkwade zijn natuurlijk ook van toepassing bij het cremeren. Wel wordt hier apart nog genoemd dat het zogenaamde kistbeslag die niet van hout zijn zullen worden verwijderd. Wanneer verwijdering alleen van binnenuit kan, dient de uitvaartverzorger dit te doen.

Vuurvast steentje
Het crematorium plaats een vuurvast steentje met nummer op de grafkist voordat deze in de oven gaat. Deze wordt na verbranding bij de as gedaan.

Regels asbestemming

Na de crematie moet de eigenaar van het crematorium de as van de overledene 1 maand bewaren. Dit in verband met een eventueel strafrechtelijk onderzoek op de asresten. De termijn is ook bedoeld om nabestaanden de tijd te geven na te denken over de plaats van bijzetting van de asbus en/of het verstrooien van de as. Wel kan de officier van justitie om ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, zodat men de asbus eerder mee kan krijgen. Bijvoorbeeld als deze naar het buitenland moet worden gebracht.

De as wordt bewaard in een speciale asbus. Daarop staan de persoonlijke gegevens van de overledene en het crematienummer. Als u de asbus krijgt, kunt u deze:
thuis bewaren;
meenemen naar het buitenland (uitvoeren);
bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats;
begraven in een graf;
de as verstrooien.

Het verstrooien van as mag op open zee of op een daartoe bestemd strooiveld. De gemeente kan regels stellen aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Het is dus niet toegestaan om op een willekeurige plek as te verstrooien.

As van overledene invoeren

Aan het invoeren van as van een overledene in Nederland zijn geen beperkingen of voorschriften verbonden. De asbus kan door een speciaal vervoerbedrijf (repatriëringsbedrijf) naar Nederland worden vervoerd. Het is ook mogelijk om de asbus als bagage in een vliegtuig mee te nemen. Het hangt van de regels van de luchtvaartmaatschappij af of u de asbus in de handbagage of ruimbagage mag meenemen. U kunt hierover contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij.

Er zijn wettelijk geen invoerdocumenten vereist, maar het kan verstandig zijn om een verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie bij de asbus te voegen.

De nabestaande die de zorg over de asbus heeft, moet de asbus ten minste 1 maand bewaren. Als u de asbus meteen na de crematie wilt invoeren uit het buitenland, moet u de officier van justitie om ontheffing van die bewaartermijn vragen. Voert u de asbus meteen na de crematie in en heeft u geen ontheffing? Dan moet u 1 maand wachten met verstrooien of bijzetten van de as in Nederland.

As van overledene uitvoeren

Voor het uitvoeren van as zijn wettelijk geen documenten vereist. Toch kan het verstandig zijn om een (Engelse) verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie bij de asbus te voegen. Voor meer informatie over de uitvoer via Schiphol kunt u contact opnemen met de Douane van Schiphol. Voor de lokale regels kunt u contact opnemen met de betreffende buitenlandse ambassade in Nederland.

De eigenaar van het crematorium moet de asbus ten minste 1 maand bewaren. Als u meteen na de crematie de asbus wilt meenemen naar het buitenland, moet u de officier van justitie om ontheffing van de bewaartermijn vragen. Zonder die ontheffing moet u 1 maand wachten voordat u de asbus mag uitvoeren.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Kinderkist  XW-00a/b

Kinderkist XW-00a/b

€ 908,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid