]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | CREMEREN | ASBESTEMMING |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal


Soorten asbestemming

Het is wettelijk bepaald dat na de crematie de asbus minimaal een maand wordt bewaard door het crematorium. (Zie ook bij: de wet) De asurn staat in de algemene nis van het crematorium en is niet toegankelijk voor bezoekers. Daarna moet er een bestemming aan de as worden gegeven. Dit gebeurt meestal binnen 6 maanden, maar de periode kan verlengd worden tot 12 maanden. Er is dus tijd om een goede laatste rustplaats voor de as te vinden. Zodra de bestemming duidelijk is, moet het crematorium ingelicht worden en zal de uitgifte van de as geregeld worden. Er zijn verschillende manieren om de as een bestemming te geven.

Verstrooien van de as    

Strooiveld bij het crematorium. Dit is een stuk grond op het crematorium met geen andere functie dan het uitstrooien van as. De uitstrooiing kan met of zonder de aanwezigheid van de familie plaatsvinden. De verstrooiing kan ook met of zonder berichtgeving plaatsvinden. Crematoria en begraafplaatsen kunnen meerdere strooivelden hebben, met verschillende benamingen (bijvoorbeeld bosveld, strooiweide).

Op een eigen gekozen plek. Voorwaarde is dat de eigenaar van de grond (of water) toestemming verleent voor verstrooiing. Als het om een openbare plek gaat moet de gemeente toestemming geven. Ook bij verstrooiing in de natuur, moet de eigenaar toestemming verlenen, dit kan Staatsbosbeheer zijn of een particulier. As verstrooien op andermans grond zonder toestemming is strafbaar.

Verstrooien in/op eigen graf (of op begraafplaats).  Wanneer een ander familielid begraven is in een eigen graf dan kan meestal de as daarop uitgestrooid worden. Ook bestaat de mogelijkheid de as in het graf te verstrooien. Hiervoor moet eerst contact opgenomen worden met de begraafplaats waar het graf zich bevindt. Informeer naar de mogelijkheid en de prijs. Vervolgens moeten afspraken gemaakt worden met het crematorium over de uitgifte van de as.

Op zee met een boot.  Dit kan met of zonder de aanwezigheid van nabestaanden. Wanneer nabestaanden niet aanwezig willen zijn, kan er ook nog gekozen worden tussen verstrooiing met of zonder berichtgeving. Verstrooiing zonder nabestaanden kan op een standaard locatie of op een voorkeurslocatie in de Internationale Wateren. Er zijn verschillende bedrijven die ingeschakeld kunnen worden voor een verstrooiing met nabestaanden. De prijzen verschillen per gekozen locatie. Het is ook mogelijk de asurn bij te zetten op zee. Hierbij wordt de urn te water gelaten en zakt naar de bodem.

Met een vliegtuig.  Dit kan zonder de aanwezigheid van nabestaanden. Er kan dan gekozen worden voor standaardlocaties of voorkeurslocaties in Nederland en in de Internationale Wateren. Voorkeurslocaties zijn bijvoorbeeld boven de Waddenzee, IJsselmeer of de Biesbosch. Verstrooiing boven water met een vliegtuig kan ook met nabestaanden. Het aantal passagiers is beperkt (2), evenals het aantal vliegtuigen.
 

Met een heliumballon.  De ballon wordt in een speciaal ontwikkelde ruimte gevuld met alle of een gedeelte van de as en helium gas. Op een door de nabestaande gekozen moment wordt de ballon losgelaten en kan hij vredig stijgen tot een hoogte van 15 tot 20 km. Daar zal de ballon door de temperatuur en druk knappen, de as verstrooiend over de vier windstreken.

Op het nationale strooiveld.  Het nationaal Strooiveld Delhuyzen ligt bij Arnhem. Dit is een terrein van 80 ha in een natuurgebied op de Veluwe. Het is open voor bezoekers. Er kan op afspraak verstrooid worden.

 
Bewaren 
van de as    

In urnenwand.  Een urnenwand bestaat uit nissen waar de urn ingezet kan worden. Dit wordt ook wel een columbarium genoemd. Een urnenwand kan nissen hebben voor één urn, maar er zijn ook nissen met plaats voor twee urnen. Een nis wordt meestal uitgegeven voor 5 jaar, die daarna verlengd kan worden. Niet alleen een crematorium heeft een urnenwand, veel begraafplaatsen hebben die ook.

In urnentuin. Dit is een stuk grond met laagblijvend groen. De urnen kunnen hier (op vaste plaatsen) neergezet worden. Vaak is er een combinatie van bovengronds en ondergronds geplaatste urnen. In dat laatste geval wordt de urn begraven in een urnengraf.

Begraven van de asurn.  De urn kan begraven worden in een speciale urnengraf of bijvoorbeeld bijgezet worden in een eigen graf (of familiegraf)

Overige.  Crematoria en begraafplaatsen kunnen nog andere vormen van bijzetting aanbieden. Bijvoorbeeld in een vijver. 


Meenemen of opsturen van de asurn  
 
Meenemen.  De asbus mag na de wettelijke bewaartermijn van 1 maand mee naar huis genomen worden. Wel kan de officier van justitie om ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, zodat men de asbus eerder mee kan krijgen. De asbus kan ook per post verstuurd, voeg wel een kopie van aangifte van overlijden toe en een verklaring van crematie.

 Naar buitenland.  Wanneer de as naar het buitenland vervoerd wordt, moeten de benodigde papieren voor de douane geregeld worden (crematieverklaring). Deze dienen van de juiste taal te zijn voorzien. De officier van justitie kan om ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, zodat men de asbus eerder mee kan krijgen als deze naar het buitenland moet worden gebracht. De asbus kan ook per post verstuurd voeg wel een kopie van aangifte van overlijden toe en een verklaring van crematie.

Er kunnen ook meerdere bestemmingen gekozen worden. Een gedeelte van de as kan dan bijvoorbeeld bewaard worden in een medaillon of ander gedenkteken. De as zal dan gesplist worden

Asbus niet opgehaald    U betaalt u naast de kosten voor verassing ook een basistarief asbestemming van ongeveer 150 euro. Wanneer de asbus na 1 maand niet wordt opgehaald, wordt de as in de regel - samen met andere asbussen - in opdracht van het crematorium na een bepaalde periode verstrooid over zee.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Capri CA-10

Capri CA-10

€ 599,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid