]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVENOFCREMEREN | DEKEUZE |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

De keuze - begraven of cremeren

Bij het maken van een keuze spelen verschillende overwegingen een rol. Een aantal wordt hier genoemd.

Gevoelsmatige voorkeur
Het idee van begraven of cremeren spreekt meer of minder aan. Bij begraven kan dat zijn het terugkeren naar de natuur, naar de aarde. Bij cremeren kan dat de relatief “schone”, snelle en meer technische afhandeling zijn.

Ervaring bij andere uitvaarten
De ervaringen die bij een eerdere uitvaart opgedaan zijn, kunnen de keuze beïnvloeden. Ook kunnen deze ervaringen leiden tot nieuwe ideeën, die een doorslag kunnen geven bij het maken van een keuze.

Gevolgen voor (en wensen van) de nabestaanden
Soms kan de wens van nabestaanden doorslaggevend zijn. Te denken valt hierbij aan de wensen van de partner of rekening houdend met bijvoorbeeld kleine kinderen als nabestaanden.

Keuze van andere familieleden/dierbaren
Familietradities kunnen bepalend zijn bij het maken van een keuze. Dit kunnen ook meer informele tradities zijn. Een voorbeeld hiervan is het volgen van de keuze van een eerder overleden partner of ouder(s).

Religieuze traditie
Religieuze tradities en stromingen kunnen een duidelijke voorkeur hebben of zelfs een verplichting stellen. Overwegingen kunnen zijn:

Voor cremeren:

  • Reinigende werking van vuur
  • Snelste manier om een lichaam terug te laten keren naar de oerelementen: water, lucht, aarde, vuur en wind
  • Het lichaam dient zo snel mogelijk te vergaan, zodat de ziel vrij kan komen

Voor begraven:

  • Bescherming van het lichaam voor lichamelijke verrijzenis (Bij crematie blijft er nagenoeg niets van het lichaam over)
  • Het lichaam dient in alle rust te blijven. (Crematie is een zodanig snel proces, dat het lijkt of de dood niet ernstig genomen wordt)
  • Het lichaam dient terug te keren naar de aarde, de schoot van het leven.

Kijk voor meer informatie bij Religieuze diversiteit: begraven of cremeren

Milieubelasting
Voor sommigen kan de belasting voor het milieu een belangrijke rol spelen bij het maken van een keuze. Toch is het niet vanzelfsprekend welke keuze dan gemaakt wordt. Er zijn verschillende aspecten die meespelen bij de belasting van het milieu. Energieverbruik, ruimte, vervuiling (lucht of aarde) zijn er een aantal. Milieubelasting is dus afhankelijk van welk aspect de meeste waarde toegekend wordt.

De kosten
De kosten kunnen ook een rol spelen. Door de kosten die voor een graf betaald moeten worden kan een begrafenis duurder zijn dan een crematie. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn.

Vervolgens zijn er een aantal verschillen tussen begraven en cremeren die bepalend kunnen zijn voor de keuze.

Verschil tijdens de ceremonie
Bij een begrafenis wordt de afscheidsceremonie meestal beëindigd bij het graf. Dit vindt buiten plaats. Het zelf dragen en laten zakken van de grafkist kan een mogelijkheid zijn. Ook kan het graf zelf (gedeeltelijk) dichtgeschept worden met zand. Het laatste afscheid is een afgerond geheel, de overledene wordt tot de laatste rustplaats gebracht.

Bij een crematie wordt afscheid genomen van de grafkist in de aula (of vergelijkbare ruimte). De kist kan zakken in de vloer, een gordijn kan gesloten worden of de ruimte wordt langs de grafkist lopend, verlaten. Het eigenlijke cremeren vindt later plaats. Bij een groot aantal crematoria is het echter ook mogelijk om bij het ter oven gaan van de grafkist aanwezig te zijn. Dit gebeurt dan aansluitend op de ceremonie.

Verschil vlak na de ceremonie
Bij een begrafenis verandert er eigenlijk niet veel na het laatste afscheid. Een herdenkingsmonument of grafsteen kan op later tijdstip gemaakt worden. Bij een crematie moet na het laatste afscheid nog een beslissing genomen worden over de bestemming van de as. Dat hoeft ook niet meteen, maar een volgende actie en beslissing is wel noodzakelijk.

Verschil in de duur van het proces van “vergaan”
Bij begraven heeft het lichaam een aantal jaar nodig om skelet te worden. De staat van het lichaam verandert dus langzaam over een lange periode. Een bijkomend fenomeen is ook dat men zich kan realiseren dat het proces van ontbinding, zoals dat de dagen voor de begrafenis gaande was, doorgaat. Bij cremeren wordt dat proces in 1 keer stopgezet. Het lichaam zoals men dat van de dierbare kende, is vanaf het moment van cremeren weg. Er blijft ook geen skelet over.

Verschil in herdenkingsplek
Bij begraven heeft men direct een vaste herdenkingsplek op de begraafplaats. Bij cremeren zijn meerdere opties mogelijk. Er kan gekozen worden voor bijzetting van de as op het crematorium, de as kan thuis bewaard worden, in assierraden verwerkt worden, verstrooid worden op een strooiveld of op zee. Maar ook het begraven van de urn op het crematorium is een optie.

Om een keuze te maken kan het helpen om met vrienden of familie te overleggen. Ook kan professionele ondersteuning gezocht worden.
 

Voor de volledigheid wordt de optie vriesdrogen aangedragen. Omdat deze methode in Nederland nog niet mogelijk is, wordt er hier verder niet op ingegaan. Kijk voor meer informatie bij vriesdrogen

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Lelie draagbaar

Lelie draagbaar

€ 375,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid