]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVEN | SOORTEN |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Soorten begraafplaatsen

begravenEr zijn ruim 2000 ‘actieve’ begraafplaatsen. En ruim 1000 meest kleinere 'passieve' begraafplaatsen, waar nauwelijks of niet meer begraven wordt.

De begraafplaatsen laten zich als volgt verdelen (aantallen zijn afgerond):

Gemeentelijk 

1800

Rooms-katholiek 

900

Nederlands Hervormd

440

Joods

200

Gereformeerd

5

Particulier

?

De intensiteit van het gebruik van begraafplaatsen loopt sterk uiteen, van 1 begraving in vijf jaar tot 500 of zelfs 1000 begravingen per jaar op begraafplaatsen in de grote steden. Ook het aantal graven per begraafplaats vertoont grote verschillen. Daarnaast verschilt ook de regelgeving met betrekking tot uitgifte van de graven.

Gemeentelijke begraafplaatsen 
Verreweg het grootste aantal begraafplaatsen is gemeentelijk: ca. 1800. Dit is naar schatting 75 - 80% van het totale aantal graven in Nederland.

Rooms-katholieke begraafplaats 
Katholieke begraafplaatsen zijn meestal direct naast de kerk gelegen. Op het kerkhof bevindt zich een groot kruis, soms op een bergje of rots. Soms wordt bij dit kruis afscheid genomen van de overledene. Speciale herdenkingsgebeden worden ook bij het kruis uitgevoerd. Op gemeentelijke begraafplaatsen bevindt zich ook vaak een katholiek gedeelte. Dit gedeelte bevindt zich op gewijde grond.

Joodse begraafplaatsen 
Joodse begraafplaatsen geven uitsluitend ‘eeuwige’ graven uit. Aangezien de wet geen eeuwigdurend grafrecht kent, is de betekenis van eeuwigdurend onduidelijk.

Natuurbegraafplaats 
Bij een natuurbegraafplaats staat het natuurlijk landschap centraal. Dit betekent dat er zo min mogelijk onderhoud en aanpassingen aan de natuurlijke omgeving worden gedaan. Er zijn geen strakke vakken, de graven liggen verspreid, op de plek die iemand uitkiest. Wel gelden er voorwaarden voor de grafbedekking. Ook die moet zo natuurlijk mogelijk zijn. Dus geen plastic bloemen, knuffels en andere versieringen. Een zwerfkei is het meest voorkomende gedenkteken.

Het aantal natuurbegraafplaatsen In Nederland is zeer klein. Op het moment zijn er 2, beiden in particulier bezit. Wel zijn er een aantal ontwikkelingen gaande om het aantal uit te breiden. Zo zijn er binnen gemeentes verschillende initiatieven gestart voor de opening van natuurbegraafplaatsen. Ook worden meer natuurlijke gedeelten gemaakt op bestaande begraafplaatsen.

De behoefte aan natuurbegraafplaatsen is groeiend. Staatsbosbeheer (SBB) is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden op hun grondgebied. Incidenteel wordt daar op verzoek wel as verstrooid, maar begraven is niet mogelijk. De bestaande natuurgebieden zouden daar ook niet voor in aanmerking komen omdat verstoring van de natuur niet acceptabel is. Wel wordt er gekeken naar het ontwikkelen van nieuwe natuurgebieden. Staatsbosbeheer zal dit jaar nog met een gedragslijn komen waarin aangegeven wordt wat de mogelijkheden zijn op hun grondgebied. Naast SBB is ook een aantal landschapsstichtingen momenteel actief betrokken bij het realiseren van natuurbegraafplaatsen.

Islamitische graven 
In Nederland bestaan geen uitsluitend islamitische begraafplaatsen. Wel zijn er een aantal, over het algemeen gemeentelijke, begraafplaatsen met een islamitisch gedeelte. Door de Nederlandse wet zijn een aantal islamitische voorschriften niet uitvoerbaar. Een voorbeeld hiervan is de garantie op eeuwige grafrust. Wel zijn aanpassingen aan het graf zoals een extra nis en het opvullen van het graf tot een bult mogelijk. Verder zijn de graven zo gesitueerd dat het gezicht van de overledene richting Mekka ligt. Zeggenschap over wie er wel of niet op zo´n islamitische begraafplaats wordt begraven, ligt bij de moskee. In grote steden hebben de diverse moskeeën soms eigen vakken.

Chinese graven 
Er zijn slechts enkele begraafplaatsen met een Chinees gedeelte.

Begraven in eigen grond 
Begraven worden in eigen grond is in Nederland niet toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan een verzoek om ontheffing hiervan gevraagd worden. In Nederland worden per jaar ongeveer 3 mensen in eigen grond begraven. Nederlandse gemeenten worden door de overheid (Ministerie van VROM) geadviseerd terughoudend te zijn met het toestaan van een bijzondere begraafplaats. De belangrijkste reden hiervoor is het gebrek aan ruimte in Nederland. De grond zou langdurig een vaste bestemming krijgen, en versnipperd raken. Een bijkomende reden is ook het gebrek aan toezicht op het naleven van de algemene eisen voor begraafplaatsen.

 

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Uitvaartcoaching

Uitvaartcoaching

€ 250,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid