]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVEN | RUIMEN |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Het ruimen van een graf

Het is wettelijk vastgelegd dat een graf voor een termijn van minimaal 10 jaar met rust gelaten moet worden. Dit wordt ook wel grafrust genoemd. Gedurende deze periode zou theoretisch volledige vertering moeten plaatsvinden. In de praktijk blijkt dat de meeste graven pas worden geruimd als de termijn van grafrust ruimschoots is verstreken. Het ruimen van een graf gebeurt over het algemeen met een aantal tegelijk. Het ruimen van enkele graven gebeurt vaak in eigen beheer van de begraafplaatshouders. Indien een groot aantal graven tegelijkertijd wordt geruimd wordt veelal een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om dit werk uit te voeren. Tijdens het ruimen dient een visuele afscheiding met de omgeving aanwezig te zijn.

Bij de ruiming van een algemeen graf worden de stoffelijke resten (skelet) herbegraven op een afgesloten gedeelte van de begraafplaats. Hier liggen de resten uit verschillende graven bij elkaar. Deze plek is over het algemeen niet toegankelijk voor publiek. Het is bij de meeste begraafplaatsen ook mogelijk om de stoffelijke resten bij de ruiming van het graf apart te houden en op een andere plek te herbegraven. Dit gebeurt meestal in een zogenaamde beenderkist. Aan herbegraven zijn kosten verbonden. Deze kunnen per begraafplaats verschillen.

De ruiming van een eigen graf geschiedt niet eerder dan 10 jaar nadat de laatste persoon begraven is. Het is afhankelijk van de duur waarvoor het graf is uitgegeven wanneer de ruiming plaats kan vinden. Wanneer de graftermijn niet verlengd wordt, wordt in overleg met de rechthebbende (eigenaar) het graf geruimd. Bij de meeste begraafplaatsen kan de rechthebbende van het graf verzoeken de stoffelijke resten van meerdere overledenen in één beenderkist onder de grafruimte te herbegraven. De beenderkist neemt dan één plaats in van de totale capaciteit van het graf. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. De stoffelijke resten kunnen ook herbegraven worden op het afgesloten gedeelte van de begraafplaats. Zij worden dan niet apart gehouden.

De gestelde periode van grafrust van 10 jaar veronderstelt volledige vertering van het lichaam. Dit is in de praktijk echter niet altijd het geval. Onvolledige skelettering wordt in veel gevallen veroorzaakt door het gebruik van slecht afbreekbare lijkhoezen of kleding. Maar ook de condities van de begraafplaats spelen een rol. Bodemsoort, drainage en grondwaterpeil zijn belangrijke factoren. Ter voorkoming van onvolledige skelettering ligt er dus een verantwoording bij de begraafplaats en bij degene die de overledene kleed en bekist. Aanvullingen op de Wet op Lijkbezorging leggen de voorwaarden voor de te gebruiken materialen vast.

Het is onbekend in welke mate onvolledige skelettering wordt aangetroffen bij het ruimen van graven. Als gevolg hiervan is er geen inzicht in de mate waarin begraafplaatsen voldoen aan de condities die een goede vertering bevorderen. Vooralsnog geeft de wet geen duidelijke richtlijnen in de behandeling van stoffelijke resten die niet volledig geskeletteerd zijn. Wel heeft het Ministerie van VROM (die de inspectie op de Wet uitvoert) een aantal aanbevelingen gedaan. Een voorbeeld hiervan is het bergen in grafkelders met geforceerde ventilatie. De vraag blijft of onverteerde resten individueel herbegraven moeten worden. In het opiniestuk Eens een lijk, altijd een lijk wordt deze vraag verder belicht.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Kinderkist  XW-00a/b

Kinderkist XW-00a/b

€ 908,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid