]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVEN | KOSTEN |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Kosten van begraven

De gemeentelijke grafkosten worden vastgesteld door de gemeente. Sinds de forse stijgingen van de prijzen de laatste jaren dringen consumentenorganisaties aan op maatregelen. Dit is meermalen in de Kamer besproken. De verantwoordelijkheid ligt echter bij de gemeenten, en die hebben eigen afwegingen. Volgens het onderzoek dat Monuta doet naar grafkosten zijn de grafkosten in 2006 met 7% gestegen. De stijging is bijna 23% ten opzichte van twee jaar daarvoor.

De kosten voor begraven zijn opgebouwd uit een aantal onderdelen. Per begraafplaats kan de kostenopbouw verschillen. Hier volgen de belangrijkste kosten.

Gebruik Accommodatie:
- Gebruik aula (variërende tijdsduur)
- Gebruik ontvangst- of condoleanceruimte (variërende tijdsduur)
- Gebruik familiekamer

Begraven:
- De kosten om te begraven (begraafrecht)
- Overige begraafkosten (gebruik rijdende baar, aanbrengen grafgroen)

Het graf:
- Aanschaf graf: algemeen graf, particulier graf, urnengraf of gedenkplaats (grafrecht, huur van graf)
- Onderhoudsbijdragen voor graf (verplichte bijdrage voor hetzelfde termijn als het graf is gehuurd)

Administratie en vergunning:
- Vergunning voor plaatsen gedenkteken
- Administratieve afhandeling
- Verlof tot begraven

Eventuele toeslagen:
- Tijdsoverschrijding accommodatiegebruik
- Uitvaart op zaterdag
- Uitvaart op buitengewoon uur
- Onderhoud grafmonument (kan worden verplicht)
- Bijzetting in bestaand graf (openen en sluiten van graf)
- Plaatsing grafmonument, gedenkplaat.

Kosten die later nog kunnen komen zijn onder andere:
Verlenging van de graftermijn, bijzetting van persoon, opgraven/ herbegraven, ruimen van graf, samenvoegen stoffelijke resten, verwijderen grafbedekking. Maar ook bij het overschrijven van de rechthebbende van het graf worden kosten voor in rekening gebracht.

Enkele overige kosten:
Deze hebben betrekking op de plechtigheid en zijn afhankelijk van de persoonlijke wensen:
- Gebruik consumpties
- Gebruik dragers
- Gebruik orgel/muziekinstallatie
- Opnames cd/video
- Grafsteen of gedenkplaat

Indicatie van de kosten (2006)
Hieronder volgt een indicatie* van de kosten. Er worden gemiddelden gegeven, de werkelijke kosten kunnen per plaats sterk uiteenlopen. Het prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste graf in Nederland kan, bij vergelijkbare graven, oplopen tot meer dan 5000 eur

 

 

Algemeen graf (15 jaar, incl begraafrecht en onderhoud)

€1350,00

Particulier graf **(30 jaar, incl begraafrecht en onderhoud)

€5000,00

Accommodatie (aula en condoleanceruimte)

€400,00

Administratie (vergunning en leges)

€100,00

Consumpties( afhankelijk van soort en hoeveelheid)

€300,00

Dragers

€300,00

Opname cd/video

€75,00

Grafsteen (zeer afhankelijk van keuze)

€1800,00

* aan deze prijsindicatie kunnen geen rechten ontleend worden.

** particulier graf is voor twee overledenen maar bij de tweede overledene zijn wel kosten voor open/sluiten van het graf, verlenging van de    onderhoudskosten . 

De kosten van een graf worden bepaald door:

 • locatie in Nederland
 • capaciteit van het graf (hoeveel plaatsen telt het graf)
 • soort graf (algemeen of particulier graf)
 • termijn waarvoor het uitgegeven wordt (10, 15, 20, 30, jaar, onbepaalde tijd)
 • locatie op begraafplaats
 • de onderhoudskosten (verplicht)

De kosten van de accommodatie zijn afhankelijk van:

 • de tijdsduur dat men er gebruik van maakt
 • de grootte van de ruimte (als er meerdere zijn)
 • de dag van de begrafenis (door de week of op zaterdag)
 • de tijd van de begrafenis
 • een aparte prijsberekening van een familiekamer
 • (soms is het gebruik van de accommodatie inbegrepen bij het begraven)

De kosten van de consumpties zijn afhankelijk van:

 • het aantal personen
 • de consumpties (koffie en cake of iets anders)
Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Urn 103

Urn 103

€ 310,92
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid