]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | INFORMATIEREGELENUITVAART | BEGRAVEN | GRAFRECHT |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Soorten graven - grafrechten

Alle typen graven zijn maximaal drie plaatsen diep, tenzij het om graven van voor 1991 gaat. In het Besluit op de lijkbezorging zijn voorschriften opgenomen voor diepte, onderlinge afstand van kisten en de afstand van de kisten tot het grondwater. Op elk type graf geldt tenminste 10 jaar grafrust. Dat betekent dat elk graf voor een minimale periode van 10 jaar bestaat en onberoerd blijft.

In Nederland bestaan verschillende soorten graven. Het onderscheid wordt bepaald door:
- De zeggenschap over de plaats van het graf en wie er worden begraven
- De tijdsduur waarvoor het graf aangeschaft wordt

Volgens de Wet zijn er 2 verschillende soorten graven in Nederland:
- Graf met uitsluitend recht (particulier of koop graf)
- Algemeen graf (huurgraf)

Deze termen worden echter niet altijd door de begraafplaatsen en uitvaartondernemingen gehanteerd. Wat de gebruikte termen precies inhouden kan per begraafplaats verschillend zijn. Het is daarom van belang goed te informeren wat met de gebruikte termen bedoeld wordt.

 

Graf met uitsluitend recht (particulier graf) 

(zoals bedoeld in artikel 28 van de Wet op de lijkbezorging.) Dit is het meest gekozen graf type. Ongeveer 90% van het totaal aantal graven heeft uitsluitend recht. De rechthebbende kan bepalen wie er nog in dit graf begraven kan worden met inachtneming van de wettelijke grafrustperiode. De begraafplek kan zelf of door de nabestaanden worden uitgekozen. Een particulier graf wordt voor minstens 20 jaar uitgegeven en de termijnen kunnen telkens verlengd worden.

De meest gebruikte benaming voor het graf met zogenaamd uitsluitend recht is ‘eigen graf’ Het wordt ook wel familiegraf, particulier graf of koopgraf genoemd. Deze termen kunnen echter op verschillende begraafplaatsen een andere betekenis hebben. Omdat de graven voor minstens 20 jaar uitgegeven worden, kan in de benoeming onderscheid worden gemaakt tussen 20 jaar en langer dan 20 jaar. Ook de voorwaarden tot verlenging van het graf kunnen reden zijn voor een begraafplaats om voor een verschillende benaming te kiezen.

 

Algemeen graf 

Bij een algemeen graf wordt een plek uitgegeven zonder dat nabestaanden daar invloed op hebben. Ook op de overige invulling van dit graf hebben zij geen invloed. Besluiten hierover liggen uitsluitend bij de beheerder van de begraafplaats. Een algemeen graf wordt meestal slechts voor 10 jaar uitgegeven en de termijn kan niet verlengd worden. Wel kan bij ruiming na 10 jaar of langer besloten worden tot opgraven en herbegraven. Een algemeen graf is (veel) goedkoper dan een graf met uitsluitend recht (of zogenaamd particulier graf).

Een algemeen graf wordt soms ook wel parochiegraf, enkel graf of huurgraf genoemd. Een algemeen graf komt vooral voor op gemeentelijke begraafplaatsen in de grote en soms ook middelgrote gemeenten. De verspreiding van algemene graven is zeer ongelijk over Nederland. Niet overal zijn algemene graven beschikbaar.

 

Andere benamingen 

Begraafplaatshouders kunnen andere benamingen of normen hanteren, de wettelijke betekenis hiervan is echter niet eenduidig. Het is daarom van belang goed te infomeren wat met de gebruikte termen bedoeld wordt.

Grafrecht voor onbepaalde tijd
Begraafplaatsen geven de grafrechten voor onbepaalde tijd uit, al kan de betekenis hiervan sterk variëren. Meestal betekent het dat de gemaakte afspraken en kosten vastgelegd worden voor 10 jaar. Bijdragen en voorwaarden kunnen na deze periode gewijzigd worden. Verlenging kan elke 10 jaar plaatsvinden (tot een maximum van 100 jaar). In de praktijk betekent dit meestal dat de rechten op het graf eindigen wanneer de rechthebbende (degene die het graf aangeschaft heeft) afstand doet. Of, wanneer na overlijden van de rechthebbende er geen nabestaanden zijn die het recht willen overnemen. De rechten eindigen ook als aan de onderhoudsplicht niet meer wordt voldaan.

Eeuwigdurende rechten
Wat er precies onder eeuwigdurend wordt verstaan is onduidelijk. De Nederlandse wet voorziet niet in deze term. Graven die als zodanig benoemd worden, zijn graven op joodse begraafplaatsen, en de zogenaamde ‘vergeten’ graven. Dit zijn oude graven, waarvan onduidelijk is welke grafrechten erop rusten en waar niets meer aan gedaan wordt.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

Uitvaartcoaching

Uitvaartcoaching

€ 250,00
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid