]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | BIJZONDERESITUATIESUITVAART | NIET-NATUURLIJKEDOOD | ZELFDODING |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Volgens artikel 7 (punt 2) van de Wet op de Lijkbezorging valt ook wanneer een overlijden het gevolg is van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding onder een niet-natuurlijke dood.

De behandelend arts mag dan ook geen verklaring van overlijden afgeven. Wel geeft hij aan of volgens hem voldaan is aan de zorgvuldigheideisen van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. De gemeentelijke lijkschouwer zendt dit verslag samen met een door hem ingevuld formulier naar de regionale toetsingscommissie van de Wet. De Officier van Justitie geeft het lichaam vrij wanneer dat voor verder onderzoek niet meer nodig is.

De toetsingscommissie gaat vervolgens onderzoeken of de levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding volgens de regels heeft plaatsgevonden. Dit kan enkele weken duren.

Wet op de Lijkbezorging:

Artikel 7 -2
Indien het overlijden het gevolg was van de toepassing van levensbeëindiging op verzoek of hulp bij zelfdoding als bedoeld in artikel 293, tweede, onderscheidenlijk artikel 294, tweede lid, tweede volzin, van het Wetboek van Strafrecht, geeft de behandelende arts geen verklaring van overlijden af en doet hij van de oorzaak van dit overlijden onverwijld door invulling van een formulier mededeling aan de gemeentelijke lijkschouwer of een der gemeentelijke lijkschouwers. Bij de mededeling voegt de arts een beredeneerd verslag inzake de inachtneming van de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

Artikel 10 -2
Onverminderd het eerste lid brengt de gemeentelijke lijkschouwer, indien sprake is van een mededeling als bedoeld in artikel 7, tweede lid, door invulling van een formulier onverwijld verslag uit aan de regionale toetsingscommissie bedoeld in artikel 3 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Hij zendt het beredeneerd verslag als bedoeld in artikel 7, tweede lid, mee.

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

De laatste eer in een luchtballon

De laatste eer in een luchtballon

€ 113,45
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid