]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | BIJZONDERESITUATIESUITVAART | NIET-NATUURLIJKEDOOD | SECTIE |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Wat houdt een sectie in?

Sectie is een medisch woord voor lijkopening, ook wel autopsie en obductie genoemd. Een sectie is zowel een uitwendig als een inwendig onderzoek op een overleden persoon. Het uitvoeren van een sectie is strikt geregeld in de Wet op de Lijkbezorging van 1991. Een sectie mag uitsluitend door of onder verantwoordelijkheid van een arts worden verricht.

Wanneer wordt de sectie verricht?
Er wordt altijd getracht de sectie zo snel mogelijk te verrichten, nadat de opdracht is ontvangen. Dus ook in het weekend. Daar zijn drie redenen voor:

  • het lichaam gaat door ontbindingsprocessen achteruit
  • de officier van justitie kan na de sectie en op grond van de sectiebevindingen de verdere gang van zaken bepalen
  • om in het belang van de familie de duur van de “inbeslagname” zo kort mogelijk te houden, zodat de normale procedures zo min mogelijk worden verstoord

Wat gebeurt er bij een sectie?
De sectie gebeurt geheel volgens een reeks overeengekomen, schriftelijk vastgestelde handelingen (protocollen). Voordat een patholoog aan een sectie begint, onderzoekt hij of zij het lichaam eerst uitgebreid van buiten: het uitwendig onderzoek. Hierbij wordt gelet op letsels, littekens en verdere uiterlijke kenmerken.

Het inwendig onderzoek is een omvangrijk onderzoek, waarbij alle organen van het slachtoffer onderzocht worden. In het kort gezegd wordt bij een sectie het lichaam van een overledene geopend en worden de organen in het lichaam geïnspecteerd. Daarna worden ze uit het lichaam gehaald en nauwkeurig onderzocht.

Een patholoog is deskundig op het gebied van afwijkingen in vorm en functie van organen, weefsels en cellen die een ziekte kunnen kenmerken. Daarnaast is een forensisch patholoog gespecialiseerd in het herkennen van bijvoorbeeld sporen van geweld.

Van elk orgaan wordt een klein stukje weefsel afgenomen om microscopisch te onderzoeken. Dat is belangrijk omdat niet alle afwijkingen met het blote oog te herkenbaar zijn. Na het onderzoek worden de organen teruggeplaatst in het lichaam. Het lichaam wordt gesloten om vervolgens weer te worden overgedragen aan de begrafenisondernemer. De sectie duurt gemiddeld 4 uren.

Als de overledene voor een openbaring wordt aangekleed, is in principe van de sectie niets meer te zien.

Wat doet een obductie-assistent tijdens een sectie?
Een patholoog en een obductieassistent hebben een verschillende functie. De patholoog gaat op zoek naar de doodsoorzaak en de obductieassistent assisteert hem daarbij. De obductieassistent opent het lichaam. De assistent haalt ook de organen uit. De organen worden door de patholoog geïnspecteerd. Aan het eind van de sectie wordt het lichaam door de assistent gesloten.

Wat gebeurt er na een sectie?
Wanneer de sectie is beëindigd maakt de patholoog direct een voorlopig sectierapport op. Dat wordt via de politiefunctionaris aan de officier van justitie overhandigd. Het lichaam wordt dan zo snel mogelijk vrijgegeven door de officier van justitie. Nadat de aanvullende onderzoeksresultaten bekend zijn, stuurt de patholoog het definitieve sectierapport aan de opdrachtgever, in de regel is dit de officier van justitie.

Wordt er wat bewaard na de sectie?
Er zijn omstandigheden waarin een of meer organen – of delen ervan – langer worden bewaard. Tenzij er bijzondere redenen zijn wordt dit na ongeveer 6 maanden gecremeerd. In sommige gevallen is beoordeling dusdanig moeilijk, dat een verantwoorde conclusie niet tijdens de sectie kan worden getrokken. Deze organen worden dan op een later tijdstip onderzocht. Na onderzoek worden weefsels en organen of delen daarvan bezorgd volgens protocol. Dit betekent dat weefsels na vijf jaar en organen of delen van organen zes maanden na dagtekening van het definitief rapport worden gecremeerd.

Is sectie bij een kind hetzelfde als bij een volwassene?
In principe is de procedure bij kinderen hetzelfde als bij volwassenen. Er zal bij sommige onderdelen wat uitgebreider onderzoek plaatsvinden. Daarnaast zal een klein stukje huid onderzocht en bewaard worden om een eventuele ziekelijke stoornis van de stofwisseling aan te kunnen tonen of uit te sluiten.

Wat is het verschil tussen een gerechtelijke en een klinische sectie?
In de Wet op Lijkbezorging worden twee soorten secties beschreven: de gerechtelijke en de klinische sectie. Een belangrijk verschil is dat voor een klinische sectie toestemming moet worden verkregen. Dit kan zijn via een wilsbeschikking van de overledene of van de familie. Een klinische sectie wordt meestal verricht in een ziekenhuis.

Een gerechtelijke (of “forensische” sectie) daarentegen vindt plaats na opdracht van een gerechtelijke autoriteit, zoals een officier van justitie. Dit in verband met een strafrechtelijk onderzoek. De gerechtelijke sectie wordt verricht door een patholoog verbonden aan het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en één of twee technisch assistenten.

Waarom wordt een gerechtelijke sectie uitgevoerd?
In principe wordt een sectie verricht om de doodsoorzaak vast te stellen. Vaststelling van de identiteit kan ook een reden zijn. Een andere reden kan zijn om vast te stellen of een ziekte besmettelijk is. Dit kan belangrijk zijn voor de Volksgezondheid. Er zijn verschillende situaties waarin een gerechtelijke sectie wordt uitgevoerd. Indien een arts een vermoeden heeft dat een persoon op een onnatuurlijke wijze is overleden, waarschuwt hij de gemeentelijke lijkschouwer. De gemeentelijke lijkschouwer krijgt alle gegevens en verricht een lijkschouw. Hij inspecteert hierbij het lichaamsoppervlak van het stoffelijk overschot. Op grond hiervan stelt hij een rapport op voor de officier van justitie. Na door de politie en gemeentelijk lijkschouwer te zijn geïnformeerd, besluit de officier van justitie tot het al dan niet verrichten van een gerechtelijke sectie.

Hoe dragen de resultaten van een sectie bij aan het oplossen van een misdrijf?
Soms is na een sectie volstrekt duidelijk wat er gebeurd is en wat niet. In andere gevallen komt er wel informatie beschikbaar, maar deze geeft niet op alle vragen een antwoord. In een enkel geval worden er argumenten gevonden om verder onderzoek te laten doen door de politie. Soms wordt alsnog een natuurlijke doodsoorzaak gevonden. In dit soort gevallen pleiten de sectiebevindingen dus eventuele verdachten vrij.

Bron: NFI (www.forensischinstituut.nl)

Wist u dat...

Doodeenvoudig ook een uitgebreid assortiment uitvaart artikelen heeft? Bijvoorbeeld

De laatste eer in een luchtballon

De laatste eer in een luchtballon

€ 113,45
Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid