]> Doodeenvoudig - BIBLIOTHEEK | BIJZONDERESITUATIESUITVAART | DOODGEBORENBABY | INLEIDING |
Winkelmand
€ 0,00
Vertrouwd en veilig betalen met iDeal

Doodgeboren baby


© www.sterre-enzo.nl fotografie Zefanja HoogersHet blijft een onvoorstelbaar verlies als een baby doodgeboren ter wereld komt. De hoop op een nieuw leven wordt in een klap ontnomen door de confrontatie met de dood. En in deze zware emotionele tijd moet er ook nog besloten worden over een (eventuele) uitvaart.

In de wet wordt er een verschil gemaakt tussen een afgebroken zwangerschap voor 24 weken en na 24 weken.

Als een kind levenloos geboren wordt na een zwangerschap die langer dan 24 weken heeft geduurd, dan is het verplicht aangifte te doen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de bevalling plaatsvond. Indien de vader ontbreekt of niet in staat is de aangifte te doen, kan iemand anders die aanwezig was bij de bevalling aangifte doen. De moeder is altijd bevoegd tot het doen van aangifte. Ook het ziekenhuis of de uitvaartverzorger kan de aangifte doen. Voor kinderen die na een zwangerschap langer dan 24 weken geboren zijn geldt een wettelijke begraafplicht. Dit betekent dat de baby begraven of gecremeerd dient te worden.

Als de zwangerschap korter dan 24 weken heeft geduurd en de baby dood geboren wordt, is de Wet op de Lijkbezorging niet van toepassing. Er zijn dus ook geen regels. Dit betekent dat ouders zelf kunnen kiezen of ze hun baby willen laten registreren, en of zij de baby willen begraven of cremeren. Ondanks dat de wet geen kinderen erkent die levenloos geboren worden vanaf 16 weken tot 24 weken zwangerschap, is de ambtenaar van de Burgerlijke Stand verplicht een ‘akte vaneen levenloos geboren kind’ af te geven wanneer de nabestaanden dat verlangen. Bij welk aantal weken deze verplichting ontstaat, is nog onduidelijk.

De eventuele uitvaart van de baby kan verder plaatsvinden zoals de ouders dat wensen.

Klantenservice Over ons FAQ Maatschappelijke betrokkenheid
  disclaimer   privacy statement   cookie instellingen   inkoopvoorwaarden   algemene voorwaarden   klantenservice  over ons  FAQ  maatschappelijke betrokkenheid